ჩაწერილი პაციენტის გამოუცხადებლობის აღმოფხვრის 4 მეთოდი
­
აპრილი 5, 2019

პაციენტის გამოუცხადებლობის პრევენციის 4 მეთოდი

გაინტერესებთ რამდენად ზარალდება თქვენი კლინიკა დაგეგმილი ვიზიტისას ჩაწერილი პაციენტის გამოუცხადებლობით?! მოკლედ რომ ვთქვათ, მსგავსი შემთხვევების სიმრავლე, ფაქტობრივად კლავს სამედიცინო ბიზნესს.

კვლევის შედეგად, ამერიკის ჯანდაცვის სფერო წელიწადში 150 მილიარდ დოლარს კარგავს პაციენტების გამოუცხადებლობით, ვინაიდან ექიმი ყოველ გაცდენილ მიღებაში დაახლოებით 200$-ით ნაკლებს გამოიმუშავებს.

გიზიარებთ მსოფლიოში აპრობირებულ 4 მეთოდს, რომელთა დანერგვა კლინიკის ყოველდღიურ საქმიანობაში მნიშვნელოვნად შეამცირებს ჩაწერილი პაციენტის გამოუცხადებლობის შედეგად მისაღები ზარალის ოდენობას

I – დარეკვის მეთოდი

ჩაწერაზე გამოუცხადებლობის რისკის შესამცირებლად პაციენტთან ურთიერთობის მთავარ გზად სატელეფონო ზარები მიიჩნევა. აღნიშნული მეთოდი, პასუხისმგებელი პირისაგან უდიდეს დროსა და ენერგიას მოითხოვს.

დიდია ადამიანური შეცდომების დაშვების ალბათობაც, მაგრამ კვლევის თანახმად 1279 რესპოდენტიდან 29.79% ჯერ კიდევ მხოლოდ დარეკვის მეთოდს იყენებს კომუნიკაციისთვის, მიუხედავად ყველაფრისა.

გარკვეული კატეგორიის პაციენტებისთვის დარეკვის მეთოდი მართლაც ეფექტურია, რადგან პირდაპირი კომუნიკაცია მომხმარებელთან, ხშირად გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ხდება, რაც კლინიკებისთვის გარკვეულწილად გამოუცხადებლობის პრევენციად შეიძლება ჩაითვალოს.

II – სმს შეტყობინების მეთოდი

სმს შეტყობინებით კომუნიკაციის მეთოდი სამმაგად მომგებიანია. პირველ რიგში, კლინიკას შეუძლია ჩაწერილი პაციენტის გამოუცხადებლობის თავიდან აცილებისთვის მოამზადოს პერსონიფიცირებული ავტომატური შეხსენების შეტყობინებები.

დარჩენილ ორმაგ სარგებელში იგულისხმება, რომ შესაძლებელია მისი მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენება და ასევე იძლევა უკუკავშირის შესაძლებლობას, რაც ძალიან მომგებიანი და მნიშვნელოვანია.

მხოლოდ სმს შეტყობინების მეთოდით გამოკითხული კლინიკების 3.67% სარგებლობს. აღნიშნული მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის თითქმის 80% მობილური ტელეფონის მომხმარებელია.

IIIE-mail შეტყობინების მეთოდი

საქმიანი ადამიანისთვის ელ-ფოსტა კომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არხია, შესაბამისად მათთან ურთიერთობისთვის ყველაზე ეფექტური გზა, შესაძლოა E-mail შეტყობინების მეთოდის გამოყენება იყოს.

ჩაწერაზე გამოუცხადებელი პაციენტების რიცხვის შესამცირებლად მხოლოდ ამ მეთოდს გამოკითხულთა 1.17% იყენებს. მათი ნაწილი სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფით სარგებლობს.

მეორე ნაწილი  თანამედროვე ელექტრონული დაჯავშნის სისტემებს ანიჭებს უპირატესობას, რაც ადამიანური შეცდომების ალბათობის მინიმიზაციასა და პასუხისმგებელი პირისათვის დროის დაზოგვის საშუალებას იძლევა.

IV -ჩაწერილი პაციენტის გამოუცხადებლობის აღმოფხვრის შერეული მეთოდი

ზემოთ ჩამოთვლილ სამივე მეთოდს აქვს თავისი უპირატესობები, თუმცა კვლევისას გამოკითხულ კლინიკათა სრული უმრავლესობა – 52.23%, პაციენტთან ურთიერთობის შერეულ მეთოდზე გადავიდა.

შერეული მეთოდი ისეთი დაჯავშნის ელექტრონულ სისტემას გულისხმობს, რომელიც საშუალებას იძლევა შეიქმნას პაციენტთა ბაზა და მისი მეშვეობით მოხდეს როგორც სატელეფონო, ისე E-mail და სმს კომუნიკაცია მომხმარებელთან.

აღნიშნული მეთოდი ყველაზე ეფექტურია ჩაწერაზე გამოუცხადებლობის პრევენციისთვის, რადგან დიდია შანსი რომელიმე საკომუნიკაციო არხით მაინც მიწვდე პოტენციურად დაკარგულ პაციენტს და შეახსენო ვიზიტის დეტალები.

კომუნიკაციის შერეული მეთოდი საშუალებას იძლევა გაზარდო კლინიკის მომსახურების ხარისხი. მაგალითისთვის, სატელეფონო ზარის მეშვეობით აწარმოო შეხსენება, ელ-ფოსტის მეშვეობით პაციენტს გაუგზავნო გამოკვლევის შედეგები, ხოლო სმს შეტყობინებებით მიულოცო სადღესასწაულო დღეები ან/და გადასცე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაცია თუ მიაწოდო სხვა მარკეტინგული შეთავაზებები.

შეჯამებისათვის:

  1. როდის გაგზავნოთ შეტყობინება ელ-ფოსტით?

გააგზავნეთ პერსონიფიცირებული E-mail შეტყობინება ვიზიტამდე 2-3 დღით ადრე და შეახსენეთ პაციენტს ჩაწერის დეტალები.

  1. როდის განახორციელოთ სატელეფონო ზარი?

დაურეკეთ პაციენტს დაგეგმილ ვიზიტამდე 24 საათით ადრე. გარდა შეხსენებისა, მოგეცემათ შესაძლებლობა გაუქმების შემთხვევაში გათავისუფლებული ადგილი სხვა პაციენტით ჩაანაცვლოთ.

  1. როდის გაგზავნოთ სმს შეტყობინება?

პაციენტს ჩაწერის შესახებ შეხსენება SMS შეტყობინებით ვიზიტის დღეს, 3-4 საათით ადრე გაუგზავნეთ, ის თქვენ ზარს მიიღებს როგორც პერსონალურ შეხსენებას (Reminder-ს).

მსგავსი კომუნიკაცია ზრდის მომხმარებლის კმაყოფილებას, მკვეთრად ამცირებს კლინიკაში ვიზიტზე ჩაწერილი პაციენტის გამოუცხადებლობის რიცხვს და ანახევრებს ამ შემთხვევებით გამოწვეულ ხარჯებს.