სამედიცინო პროგრამა მცირე ზომის კლინიკებისთვის

Doctra Booking – ვიზიტის დაჯავშნის სისტემა

ვიზიტის დაჯავშნის მარტივი, სწრაფი და დახვეწილი სისტემა.

შეხვედრის დაჯავშნა

 

ინტუიტიური პროგრამა წინასწარგანსაზღვრული შაბლონების გამოყენებით ამარტივებს ექიმების სამუშაო გრაფიკების მართვას.

თანამედროვე დაჯავშნის სისტემა უზრუნველყოფს პაციენტის ინფორმირებას SMS სერვისით მიმდინარე ჩაწერის დეტალებთან დაკავშირებით.

პაციენტთა ონლაინ ბაზა და SMS/EMAIL დაგზავნის სერვისი პაციენტთან ურთიერთობას ამარტივებს. შესაძლებელია შეთავაზებებისა და მისალოცი შეტყობინებების გაგზავნა მარტივად და სწრაფად.

 

რეპორტინგის სისტემა ექიმების დატვირთულობის, გაცდენილი ჩანაწერებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ანალიზის საშუალებას იძლევა.

დოქტრა დენტალ ექსპრეს-ანალიტიკა

შესაძლებელია ინტეგრაცია QMATIC რიგის მართვის სისტემასთან. რომელიც ჩაწერილი პაციენტის იდენტიფიცირებას და პრიორიტეტულ გამოძახებას უზრუნველყოფს. შედეგად, რეგულირდება ჩაწერილი პაციენტების და ჩაწერის გარეშე მოსული პაციენტების ნაკადი.

დოქტრა დენტალის ინტეგრაცია Qmatic-თან

სხვა პროდუქტები