სამედიცინო პროგრამა მცირე ზომის კლინიკებისთვის

ვიზიტზე ჩაწერის სისტემა Doctra Booking

ექიმთან ვიზიტზე ჩაწერის მარტივად მოსახმარი, სწრაფი და დახვეწილი სისტემა.

დაჯავშნეთ შეხვედრა

 

ინტუიტიური პროგრამა წინასწარგანსაზღვრული შაბლონების გამოყენებით ამარტივებს ექიმების სამუშაო გრაფიკების მართვას.

დოქტრა ბუქინგის ინტერფეისი

თანამედროვე დაჯავშნის სისტემა უზრუნველყოფს პაციენტის ინფორმირებას SMS სერვისით მიმდინარე ჩაწერის დეტალებთან დაკავშირებით.

პაციენტთა ონლაინ ბაზა და SMS/EMAIL დაგზავნის სერვისი პაციენტთან ურთიერთობას ამარტივებს. შესაძლებელია შეთავაზებებისა და მისალოცი შეტყობინებების გაგზავნა მარტივად და სწრაფად.

 

რეპორტინგის სისტემა ექიმების დატვირთულობის, გაცდენილი ჩანაწერებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ანალიზის საშუალებას იძლევა.

დოქტრა დენტალ ექსპრეს-ანალიტიკა

შესაძლებელია ინტეგრაცია QMATIC რიგის მართვის სისტემასთან. რომელიც ჩაწერილი პაციენტის იდენტიფიცირებას და პრიორიტეტულ გამოძახებას უზრუნველყოფს. შედეგად, რეგულირდება ჩაწერილი პაციენტების და ჩაწერის გარეშე მოსული პაციენტების ნაკადი.

დოქტრა დენტალის ინტეგრაცია Qmatic-თან

სხვა პროდუქტები