კლინიკის პროცესების უფასო ექსპრეს დიაგნოსტიკა

სრულიად უფასო ექსპრეს დიაგნოსტიკა პირველი 10 მსურველი კლინიკისთვის!

შერჩეულ კლინიკებში მოხდება არსებული პროცესების შესწავლა, სხვადასხვა რგოლის მენეჯერთან ჩატარდება ინტერვიუები. წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით გაკეთდება მიღებულ მონაცემთა სიღრმისეული ანალიზი და 2 კვირის ვადაში, კლინიკის დამფუძნებლებისთვის შეიქმნება სპეციალური რეკომენდაციების დოკუმენტი. მასში აღწერილი იქნება ჩვენი გუნდის მიერ აღმოჩენილი პრობლემები, მათი მოგვარებისა და აუთვისებელი შესაძლებლობების გამოყენების გზები.

ექსპრეს დიაგნოსტიკისთვის გთხოვთ შეავსოთ მოცემული ფორმა

მოითხოვე ექსპრეს დიაგნოსტიკა

გაეცანით ჩვენს ბლოგს