სამედიცინო ბილინგი – Doctra Express 

Doctra Express – ეს არის კომპლექსური სისტემა, რომელიც მცირე ზომის კლინიკებისა და სამედიცინო დაწესებულებების პროცესების ეფექტურად მართვაზეა ორიენტირებული.

პროგრამის დანერგვა არ მოითხოვს დამატებითი რესურსის გამოყოფას, ხოლო მისი სრულად დანერგვა მაქსიმუმ ორი კვირის ვადაშია შესაძლებელი.

დაჯავშნეთ შეხვედრა

სისტემაში მუშაობის პროცესი უკიდურესად მარტივია, რაც მოიცავს რიგ ფუნქციონალს, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დროისა და მომსახურე პერსონალის ეფექტური მენეჯმენტისათვის.

ფუნქციონალი:

თანხების კალკულაცია სადაზღვევო პაკეტის გათვალისწინებით;
თანხის მიღება როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით;
სადაზღვევო ფასებისა და პაკეტების შაბლონები;
სადაზღვევო კომპანიაში წარსადგენი დოკუმენტაციის წარმოება;
რეპორტინგი და შეჯამება:

– სრული ინფორმაცია დარეგისტრირებული პაციენტების და მათი ქეისების შესახებ;
– უწყვეტი ინფორმაცია თანხის მიმოსვლის შესახებ;

Doctra სამედიცინო ბილინგი და სადაზღვეობთან ურთიერთობა
სამედიცინო პროგრამა მცირე ზომის კლინიკებისთვის

ვიზიტზე ჩაწერის სისტემა
Doctra Booking 

ექიმთან ვიზიტზე ჩაწერის მარტივად მოსახმარი, სწრაფი და დახვეწილი სისტემა:

 SMS შეტყობინების ავტომატურ რეჟიმში გაგზავნა;
 პაციენტის რეგისტრაცია და პირადი მონაცემების ასახვა;
 რეპორტინგი და შეჯამება;
გაიგე მეტი

ელქტრონული სამედიცინო ისტორია მოიცავს პაციენტის ზოგად მონაცემებს, კონსულტაციისა და ჩატარებული დიაგნოსტიკით მიღებული კვლევის შედეგებს.

ამბულატორიული ანკეტა
ამბულატორიული პაციენტების რეგისტრაციის ჟურნალი
სტაციონარული ისტორია
სტაციონარული პაციენტების რეგისტრაციის ჟურნალი
ფორმა 100
ფორმა 100-ის ჟურნალი
Doctra - ელექტრონული სამედიცინო ისტორია

Doctra Express-ში ინტეგრირებულია სახელმწიფო სერვისები და აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ყველა სტანდარტს.

EHR-MOH
FINANCE-MOH

უზრუნველყოფს პაციენტის კლინიკური და ფინანსური მონაცემების მთავრობის მიერ დამტკიცებული უნიფიცირებული ფორმატითა და მონაცემთა და შეტყობინებათა გაცვლის სტანდარტების შესაბამისად ავტომატიზირებულ გადაგზავნას.

დოქტრა დენტალ ინტეგრაცია სახლემწიფო სერვისებთან

 

ელექტრონული დოკუმენტთწარმოება სადაზღვეოში წარსადგენ ყველა საანგარიშგებო დოკუმენტაციებზე ამარტივებს და ეფექტურს ხდის სპონსორებთან ურთიერთობას.

პოლისები
სადაზღვევოს ინვოისი

Doctra სამედიცინო ბილინგი და სადაზღვეობთან ურთიერთობა

Qlik BI ანალიტიკა, დიდი რაოდენობის მონაცემების დამუშავებისას, ინფორმაციას გრაფიკულ ვიზუალიზაციად გარდაქმნის, რაც ანალიტიკური დასკვნების გაკეთებისა და შემდგომი, სტრატეგიულად სწორი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას იძლევა. .

დოქტრა დენტალ ექსპრეს-ანალიტიკა

Doctra Express პროგრამაში ჩაშენებული ჩაწერების სისტემა ამარტივებს პაციენტთან ურთიერთობას და კომფორტულს ხდის ექიმთან ჩაწერის პროცესს.

ჩაწერის სისტემა, SMS სერვისით უზრუნველყოფს პაციენტის ინფორმირებულობას, მიმდინარე ჩაწერის დეტალებთან დაკავშირებით.

პაციენტთა ონლაინ ბაზა და SMS/EMAIL დაგზავნის სერვისი პაციენტთან ურთიერთობას ამარტივებს. შესაძლებელია შეთავაზებებისა და მისალოცი შეტყობინებების გაგზავნა მარტივად და სწრაფად.

შესაძლებელია ინტეგრაცია QMATIC რიგის მართვის სისტემასთან. რომელიც ჩაწერილი პაციენტის იდენტიფიცირებას და პრიორიტეტულ გამოძახებას უზრუნველყოფს. შედეგად, რეგულირდება ჩაწერილი პაციენტების და ჩაწერის გარეშე მოსული პაციენტების ნაკადი.

დოქტრა დენტალის ინტეგრაცია Qmatic-თან

სხვა პროდუქტები